Hop Dedik Başımıza Gelmedik Kalmadı - Güner Yiğitbaşı

-Reklamlar-
Hop Dedik Başımıza Gelmedik Kalmadı - Güner Yiğitbaşı
İki gün önce yazdığımız “HOP DEDİK!” başlıklı makalemizde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tatafından çıkarılan Olağanüstü Hal Kanun Hükmündeki Kararnamalerinin( OHAL KHK) bazı hükümlerinin, Anayasanın 121 ve Olağanüstü Hal Kanununun 4. maddelerine aykırı olduklarını, OHAL KHK. leriyle;ancak, olağanüstü hal ilanını gerekli kılan konularla,olağanüstü halin gerekli kıldığı tedbirlerle ve süre itibariyle de olağanüstü hal dönemiyle sınırlı olarak, geçici düzenlemelerin yapılabileceğini, Bakanlar Kurulunun ise,Anayasanın ve ilgili yasanın amacını ve verdiği yetki sınırlarını aşarak,olağanüstü halin ilanını gerekli kılan konuların dışında, ordumuzu ve devletimizi yeniden dizayn eden, ancak Mecliste iktidarıyla muhalefetiyle enine boyuna tartışılarak çıkarılması gereken kanun konusu olabilecek ve öncelikli de olmayan kalıcı ve süreki düzenlemeler yaparak, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sınırlarını aştığını, görev ve yetkisini kötüye kullandığını, bu nedenle adı OHAL KHK si de olsa; bu kararnamalerin, olağan bir kanun hükmünde kararname ve yasa gibi muameleye tabi tutularak,Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olacağını, Anayasa Mahkemesinin de bu konuda içtihatlarının bulunduğunu savunmuştuk.
Devamı »
-Reklamlar-
Hop Dedik Başımıza Gelmedik Kalmadı - Güner Yiğitbaşı Hop Dedik Başımıza Gelmedik Kalmadı - Güner Yiğitbaşı Reviewed by Haber Ozel on 19:30:00 Rating: 5

Reklam