Ekonomik Bağımsızlık - Yılmaz Özdemir

-Reklamlar-
Ekonomik Bağımsızlık - Yılmaz Özdemir
Tarihin akışını değiştiren Kurtuluş Savaşı sonrası, yeni kurulacak devletin nasıl olması gerektiğiyle ilgili en önemli adımlardan birisi de İzmir İktisat Kongresi’dir.
‘’Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan askeri zaferler kalıcı olamaz’’ diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa, fiziksel olarak yıkılmış ve çalışacak insan gücünü cephelerde yitirmiş bir milleti, hiçbir yabancı güce ihtiyaç duymadan kendi olanaklarıyla kalkınacak seviyeye getirmek için İktisat Kongresi’ni toplamış ve orada alınan kararlar doğrultusunda ‘’TAM BAĞIMSIZ’’ bir ülke meydana getirmiştir.
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde pek çok karar alınmış ve cumhuriyetin ilanını takip eden süreçte bu kararlar hızla uygulanarak ekonomik anlamda tam bağımsızlık sağlanmıştır.
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları uzun uzadıya yazmak yerine bu kararların başlıca olanlarını sizlerle paylaşmak isterim.
1-Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmektedir.
2-El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir.
3-Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir organ haline gelmeli ve özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır.
4-Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir Devlet Bankası kurulmalıdır.
5-Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerekir.
6-Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır.
7-Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır.
8-Demiryolu inşaat programına bağlanmalıdır.
9-İş erbabına amele değil, işçi denmelidir.
10-Sendika hakkı tanınmalıdır.

Gerek askeri,gerek siyasi gerekse ekonomik; devlet adına her alanda bağımsız olmadıkça ‘’Tam Bağımsız’’ olunamayacağını çok iyi bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk beklide bu düşünceye atıfta bulunarak ‘’Bağımsızlık benim karakterimdir’’demiştir.
Diyeceğim o ki, devletimiz ve toplumumuz adına bunca olumsuzluğun yaşandığı ve bu olumsuzlukların temelinde büyük ölçüde ekonominin olduğu bir dönemde biricik çıkış yolumuz ‘’KEMALİZM’’ ve onun her alanda tam bağımsızlık ilkesidir.
Gündüzünde sömürülmeyen, gecesinde aç yatılmayan güzel günler dileğiyle.

 Yılmaz Özdemir
-Reklamlar-
Ekonomik Bağımsızlık - Yılmaz Özdemir Ekonomik Bağımsızlık - Yılmaz Özdemir Reviewed by Haber Ozel on 19:24:00 Rating: 5

Reklam