Türk Tipi Kadın Hakları - Güner Yiğitbaşı

-Reklamlar-
Türk Tipi Kadın Hakları - Güner Yiğitbaşı
8.Mart Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle konuşan Tayyip Bey; her konuda olduğu gibi, kadın hakları konusunda da fetvasını vererek, bize Türk tipi kadın hakları gerekir demiştir.

Türk tipi kadın hakları kavramını ortaya atan Tayyip Bey, bu Türk tipi kadın hakkının ne olduğunu, açık ve net olarak tarif etmemiş, Türk tipi kadın hakkının hangi hakları içerdiğini açıkça sayarak içini doldurmamış ama, bazı ipuçlarını vermekle yetinmiştir.

Bir insanın beynine girerek, kadın hakları konusunda ne düşündüğünün bir çıktısını alıp okuyabilmek mümkün olmadığına göre,bu konuda bir fikre ve sonuca  ulaşabilmek için; o kişinin insan hak ve özgürlüklerine, kadın ve erkek eşitliğine, laiklik ilkesine, Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine,laik eğitime, kadının toplum içindeki yerine, kadının kaç çocuk doğuracağına ve doğumu hangi usulle yapması gerektiğine yönelik önceki düşünce ve söylemlerine bakmak yeterlidir.

Tayyip Bey'in; ortaya attığı Türk tipi kadın hakkından neyi murat ettiğini anlamak için de, kendisinin ve yakın çevresinin, insan hak ve özgürlüklerine, kadın ve erkek eşitliğine, laiklik ilkesine, Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine,laik eğitime, kadının toplum içindeki yerine, kadının kaç çocuk doğuracağına ve doğumu hangi usulle yapması gerektiğine yönelik olarak, bugüne kadar ortaya koyduğu düşünce,söylem ve eylemlerine bakmak yeterlidir.

Tayyip Bey, önceki tarihlerde neler söylemişti?Bir hatırlatma yapmakta yarar vardır.

-Hem laik hem Müslüman olunamaz.Ya, laik olacaksın, ya da Müslüman.

-Biz dindar nesil yetiştireceğiz.

-İmam Hatip Okullarını çoğaltacağız.

-Kadınlar, fıtratları (yaradılışları) gereği erkeklerle eşit olamaz.

Tayyip Bey 8.Mart Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı konuşmalarında neler söylemiş?

-Benim için kadın annedir, bence kadına en büyük zararı, hayatı ekonomik özgürlük parantezine mahkum eden anlayış vermiştir.

Tayyip Bey'in partisi, iktidardaki AKP'nin; hem de kadın olan bir eski milletvekili, Cumhuriyet için ne demişti?

-90 yıllık reklam arası sona ermiştir.

Tayyip Bey'in sevgili eşi Emine Hanım; daha sonra inkar etmesine ve çarpıtıldığını iddia etmesine rağmen, ses kayıtları açıkça ortada durmakta olan, birkaç gün önce yaptığı bir konuşmasında ne söylemişti?

-90 yıllık enkazı kaldırdık.

Şimdi, eğri oturalım doğru konuşalım.Ayıp değil, İmam Hatip Okulu mezunu olan, orta öğrenimini, sorgulamadan yoksun olarak, dinin katı kalıpları içinde, dini eğitim alarak tamamlayarak yetişen, yani aynı zamanda bir din adamı olan Tayyip Bey'in Müslümanlığından, kimsenin şüphesi olamaz sanırım. Bu durumda, Tayyip Bey'in laik olmadığını söylemek yanlış olmasa gerek.Kendisi öyle söylüyor, hem laik,hem de Müslüman olunamaz.

Laik olmayan,laik olamayacağını da açık yüreklilikle itiraf eden, kadınların fıtratları gereği erkeklerle eşit olamayacaklarını savunan, kendi eşi ile partisinin eski bir kadın milletvekilinin, Atatürk'ün Cumhuriyet dönemini enkaz ve reklam arası olarak değerlendirerek aşağıladığı Tayyip Bey'in; demokrasinin ve cumhuriyetin evrensel ilke ve değerlerini,  kadın ve erkek eşitliğini, kadınların da bir insan olarak, erkeklere tanınan tüm haklardan yararlanmalarının gerekli bulunduğunu kabullendiğini, bir insan olarak, kadınları da erkeklerle eşit gördüğünü, kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olduklarını içine sindirip kabullenebildiğini söyleyebilmek mümkün müdür? Tabii ki değildir.

Benim için kadın, annedir, yani; kadın çalışmasın, evde otursun, çocuk doğursun ve çocuk baksın. Hem de en az üç dört çocuk doğursun kürtaj yaptırmasın, sezeryan ile doğum yapmasın,

Kadına en büyük zararı, hayatı ekonomik özgürlük parantezine mahkum eden anlayış vermiştir.Yani;kadın çalışıp da ekonomik özgürlüğünü kazanacak da ne olacak, ekonomik özgürlüğüne kavuşan kadın zarar görür, kadın çalışarak ekonomik özgürlüğüne kavuşmasın, kocasının eline baksın ki, mutlu ve kazançlı çıksın,

Diyebilen, kafa ve düşünce yapısında olan Tayyip Bey'in, Türk tipi kadın hakkı derken neyi kast ettiğini anlayamamak, saflık ve aptallık olur.

Tayyip Bey eksik olmasın, biz laik ve cumhuriyetçilere saygı göstermiş ve açıkça  İslami kadın hakkı demeyerek, Türk tipi kadın hakkı demekle yetinmişir.

09/03/2016
Güner YİĞİTBAŞI 

İzmir Barosu Üyesi Avukat
-Reklamlar-
Türk Tipi Kadın Hakları - Güner Yiğitbaşı Türk Tipi Kadın Hakları - Güner Yiğitbaşı Reviewed by Haber Ozel on 20:25:00 Rating: 5

Reklam